Product

Dashunchang Electronic - PCB Fabrication

Marketing department:
#2713 NanGuangJieJia Building, #3037 Shennanzhong Road, Shenzhen City, China


Factory:
24th Building, North Yongfa Science and Technology Park, Heyi village, Shajing town, Shenzhen


Tel:      +0086-755-33557673
Fax:      +0086-755-83353824
E-Mail:   market@liandajin-pcb.com

Copyright © 2012 Dashunchang Electronic Co., Ltd. All rights reserved.